top of page

Mulchlaag

Wat is een mulchlaag?

 

       Een mulchlaag is een laag materiaal (vb. houthaksel/houtsnippers) die het maaiveld bedekt.

Voordelen van een mulchlaag

 • Verbeteren van de waterhuishouding:

  • Waterinfiltratie verbetert.

  • Bodem droogt minder snel uit.

  • Verslemping van de bodem wordt tegengegaan.

 

 • Verbeteren van de bodemkwaliteit:

  • Het organische stofgehalte in de bodem stijgt.

  • Het bodemleven wordt gestimuleerd.

  • De bodemstructuur verbetert.

  • Bodemerosie wordt tegengegaan.

 

 • Afvlakken van temperatuursextremen:

  • In koudere periodes wordt de bodem warmer gehouden.

  • In warmere periodes wordt waterverdaming verminderd.

 

 • Minder onkruidgroei

            

Hoe een mulchlaag aanbrengen?

 

 • Een laag houtsnippers van 8 à 12cm dik wordt over de bestaande bodem verspreid.

 • Eventueel kan een omboording geplaatst worden zodat bij wind het mulchmateriaal ter plaatse blijft. Ook bladafval kan hier blijven liggen.

 • Het aanbrengen van een laag karton onder de mulchlaag zorgt ervoor dat onkruid nog minder snel de kop opsteekt.

Wat mag je zeker niet doen?

 

 • Een te dikke mulchlaag aanbrengen, want dan wordt de zuurstofhuishouding in de bodem verstoord.

 • Een worteldoek leggen, want dan wordt de uitwisseling tussen mulchlaag en bodem verstoord en komt er plastiek in de bodem terecht.

bottom of page