top of page

Standplaatsverbetering

Een boom in slechte conditie kan o.a. het gevolg zijn van problemen met de standplaats:

  • Werd de grond rond de boom opgehoogd?

  • Werd de bodem rond de boom verdicht door zware machines, dieren?

  • Is het grondwaterpeil gewijzigd door aanhoudende droogte of bronbemaling?

  • Etc.

 

Wij komen vaak bomen tegen met conditieverlies die volledig omringd zijn door gazon. 

De graswortels concurreren met de boomwortels voor water en mineralen. Bovendien is een grasbodem meer verdicht en bezit die een minder rijk bodemleven.

 

Bosgrond is de perfecte bodem voor bomen en daar kunnen we naar streven door:

  • Het aanbrengen van een mulchlaag (zie hier)

  • Ook het boren van voedingskokers die gevuld worden met potgrond, verrijkt met organische meststoffen, kan de bodem verbeteren.

bottom of page