top of page

Visual Tree Assessment

 • Visual Tree Assessment (VTA) is een visuele boomveiligheidscontrole. Dit is een methode om bij bomen het risico in te schatten op het vlak van:​

  • Stabiliteit: het al dan niet omvallen van de boom.

  • Breukgevoeligheid: het al dan niet afbreken van de hele boom of delen ervan.

 • Het resultaat van deze VTA is een indeling van de geïnspecteerde boom in één van volgende klassen:

  • Geen Verhoogd Risico (GVR): bij deze bomen is de kans op het veroorzaken van schade of letsel zo goed als onbestaande.​ Dit betekent niet dat er geen risico is: ook bomen zonder zichtbare gebreken kunnen omvallen of breken.

  • Verhoogd Risico (VR): bij deze bomen is de kans op het veroorzaken van schade of letsel reeël. Naar gelang de omstandigheden kan dan geopteerd worden voor:

   • Nader onderzoek mbt specialistische apparatuur. Op basis van dit resultaat komen de bomen in de categorie “Attentieboom”, “maatregelen nemen” of “vellen”.

   • Maatregelen nemen zodat de boom geen verhoogd risico meer vertoont.

   • Vellen

  • Attentieboom: deze bomen hebben een zichtbaar gebrek, dat op dat moment nog geen verhoogd risico oplevert .  

VTA schema.jpg
bottom of page